มะลิแก้บนวัดดอยคำ

มะลิแก้บนวัดดอยคำ

มะลิแก้บน 3 ขนาด

 • พวงมะลิเส้น มี 3 ขนาด 20 cm.  30 cm. และ 40 cm.
 • ทางร้านจะมัดมะลิด้วยใบตอง มัดละ 10 มะลิเส้น ทำให้สามารถนับไหว้แก้บนได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ร้านเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ Open Daily เปิด 7.00 ปิด 17.00 น.
 • ความยาว ขนาด 40 cm. คือ มีขนาดเส้นรอบวงที่ 80 ซม. เวลาม้วนกลมเป็นมะลิเส้นจะได้ความยาวคล้องคอได้ที่ 40 cm.
 • ความยาว ขนาด 40 cm. คือขนาดมะลิเส้นเริ่มแรกที่มีการแก้บนหลวงพ่อทันใจ
 • ความยาว ขนาด 30-40 cm. เป็นขนาดที่สามารถคล้องคอหลวงพ่อทันใจได้
 • ความยาว ขนาด 20 cm. เป็นขนาดที่สามารถคล้องข้อมือได้

มะลิเม็ด-สำหรับร้อยเอง

 • จำหน่ายมะลิเม็ด สำหรับร้อยทั้งมะลิเส้น และร้อยพวงมาลัย ด้วยตัวท่านเอง
 • มะลิเม็ด 1 กิโลกรัม สามารถร้อยพวงมะลิเส้น ขนาดยาว 40 ซม. ได้ 110-120 เส้น
 • มะลิ 1 เม็ด มีความยาวประมาณ 1 ซม.
 • ถ้าท่านต้องการร้อยมะลิเส้น ขนาดยาว 40 ซม. ( แสดงว่ามีเส้นรอบวงยาว 80 ซม.) ท่านต้องใช้มะลิจำนวน 80 เม็ด โดยประมาณ
 • การร้อยมะลิด้วยตัวเอง ทำให้จิตใจคลายความกังวลใจ จิตปล่อยวางจากความเครียด ทำให้ปัญหาที่เราคิดว่ามันใหญ่มาก เบาบางความรุนแรงไปได้ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์เหล่านั้นไว้
 • การร้อยมะลิด้วยตัวเอง เป็นการฝึกความเพียรและความอดทน เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป
 • การร้อยมะลิด้วยตัวเอง จะทำให้จิตใจสงบ จิตมีกำลังมีพลัง หนุนนำในการทำการใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
 • การร้อยมะลิด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดสมาธิ และมีสติ  สตินั้นสำคัญมากในการตัดสินใจ ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในชีวิต ทำให้เรารอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น ลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาดให้น้อยลง เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • การร้อยมะลิด้วยตัวเอง จะเกิดความภาคภูมิใจ ทั้งในขณะตอนที่กำลังร้อยจนถึงเมื่อท่านทำสำเร็จ ความภาคภูมิใจนี้เป็นการสร้างพลังอันมหาศาลให้จิต ในการฟันฝ่าอุปสรรคขวางหนาม ให้ผ่านพ้นไป จนบรรลุเป้าหมาย

ถวายแทน-สำหรับท่านที่ไม่สะดวก

 • รับถวายมะลิแทน สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทาง
 • ขอรายละเอียด : การให้ทางร้านทำการถวายมะลิแทน
 • ขอชื่อจริง-นามสกุล ผู้ที่ต้องการให้ถวายมะลิแทน
 • เรื่องที่ท่านบนแล้วสำเร็จ (ถ้าไม่สะดวกไม่บอกได้ค่ะ)
 • จำนวนพวง-ขนาดกี่ซม.
 • ทางร้านจะเป็นสะพานบุญ ถวายมะลิในวันถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งโอนเงินและส่งรูปที่ทางร้านไปถวายมะลิแทนให้นะคะ
 • ท่านจุดธูป 3 ดอก ตั้งจิตอธิฐานนึกถึงบารมีหลวงพ่อทันใจและบอกกล่าวหลวงพ่อตามที่ใจเรานึก
 • สามารถจุดธูป 3 ดอก เวลาไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพร้อมกับทางร้านถวายก็ได้